Grüne im Europaparlament

Michael Bloss und Anna Deparnay-Grunenberg vertreten uns im Europaparlament.

https://anna.deparnay-grunenberg.eu/europa/

www.michaelbloss.eu

 

Website der Europäischen Grünen Partei

Europagruppe der deutschen Grünen im Europäischen Parlament

URL:https://www.gruene-tuebingen.de/partei/gruene-im-europaparlament/